2015-10-03

Utrikespolitisk Tourettes



Länk: Efter att regeringen förstört relationen med Israel och gulfstaterna blev det Marockos tur

1 kommentar: